Samarbete med Friskolornas riksförbund

Medlemmar i Friskolornas riskförbund får nu ett specialanpassat erbjudande för styrelse och ledarutveckling genom vårt samarbetsavtal med Friskolornas riksförbund

Läs mer under medlemsförmåner på Friskolornas riksförbunds hemsida.

Hör av dig så berättar vi mer!

Ledar­utvecklingsprogram

Vill du bli en bättre ledare? Vill du vara en Attraktiv arbetsgivare?

I samarbete med KRAFT Ledarutveckling erbjuder Friskolornas riksförbund förbundets medlemmar möjlighet till ledar- och verksamhetsutveckling.

KRAFT Ledarutveckling jobbar med hållbart och långsiktigt ledarskap som utgår från verksamheten, dig som ledare och dig som person. Vi kombinerar träning, reflektion, teori och erfarenhetsutbyte. Fokus ligger på att jobba med och i sin egen vardag för att åstadkomma utveckling som är bestående och ger resultat.

Vi tränar ledare och chefer i att nå bättre resultat, få engagerade medarbetare, bli trygga och modiga ledare som hinner göra det dom verkligen vill och behöver.

För friskolorna erbjuder KRAFT Ledarutveckling
* Ledarutvecklingsprogram för chefer/skolledare/rektorer/lärare/andra ledare
* Utvecklingsprogram för styrelser
* Utvecklingsprogram för ledningsgrupper
* Tidsseminarium

Vi bjuder in till öppna ledarutvecklingsprogram som du som skolledare kan anmäla dig till (VD, skolchefer, rektor, bitr rektor).

Programmet pågår i 6 månader med ett möte per månad

Innehåll
– Mitt ledarskap
– Mål och planer
– Tid och prioriteringar
– Jag som person – mitt beteende
– Att leda medarbetare
– Min fortsatta utveckling

Anmäl dig till info@kraftledarutveckling.se