Kortkurser i Luleå och Stockholm – Människor och beteenden

Vill du bli bättre på att förstå andra och få andra att förstå dig – kom på en halvdagskurs med oss så får du lära dig mer om det!

Ur innehållet:

  • Hur uppfattas jag av andra
  • Hur vill jag uppfattas
  • Hur kan jag bli bättre på att förstå andra
  • Hur får jag till bästa samspelet med andra

Anmäl dig till: info@kraftledarutveckling.se