Erbjudande

Ledarutveckling

Ledarutvecklingsporgram chefer

”Vi utvecklar chefer till trygga, modiga och tydliga ledare som skapar resultat i sin verksamhet samtidigt som de är bra förebilder och mår bra”

Vårt program är för dig som vill utvecklas som ledare och person samt skapa resultat i din verksamhet. Det här är ett träningsprogram – inte en kurs, där du kommer att bli en bättre ledare och utveckla den verksamhet du jobbar i och också utveckla dig privat.

Vi vet att man behöver träna för att bli en bra ledare och att träning över längre tid gör att man hinner utvecklas, förändra sina vanor och hitta nya arbetssätt – det gör man bäst genom att jobba i sin egen vardag.

Programmet pågår under 6 månader med en träff varje månad, 2-3 timmar. Mellan varje träff arbetar du med din plan och dina aktiviteter som tar dig mot dina mål. Du jobbar hela tiden med dina arbetsuppgifter i din egen vardag. Vi jobbar med helheten och du sätter mål för vad du ska uppnå under träningsperioden – för verksamheten, dig som ledare och dig privat.

Tiden som avsätts för träningen är effektiv. Målet med träningen är ett förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse, ökad effektivitet och balans.

Ledarutvecklingsprogrammet genomförs i grupp med individuella inslag eller individuellt.

Träningen innehåller övningar, reflektioner och arbete i den egna vardagen och är väldigt inriktat på att göra. Allt för att det ska bli så tydliga resultat som möjligt och säkerställa utveckling hos dig.

Innehåll ledarutvecklingsprogram

* Mitt ledarskap

Det handlar om att du ska hitta ditt bästa sätt att leda utifrån dina förutsättningar. Vad är viktigt för dig – hur ser du på ledarskap, vilka är dina drivkrafter och utmaningar? Hur ser du på mod och handlingskraft? Vilka är dina värderingar – hur blir du en bra ledare och förebild?

* Mål och planer

För att veta vad jag ska göra måste jag veta var jag är nu och var jag vill vara både på kort och lång sikt. Här jobbar du med dina långsiktiga och kortsiktiga mål. Du jobbar med tydliga planer och aktiviteter för att nå målen. Fokus är både på att jobba med tydliga mål och se till att målen nås.

* Tid och prioriteringar

Här jobbar du med att se vad du fyller din tid med, vilka dina viktigaste uppgifter är och om det är vad du ägnar din tid åt. Vilka är dina tidstjuvar och hur minimerar du dessa. Det handlar om att fylla tiden med rätt saker, både i jobbet och privat. När du har jobbat med det här området kommer du att uppleva att du får mer tid – även om timmarna är desamma.

* Jag som person – mitt beteende

Hur uppfattar andra mig och hur vill jag uppfattas?

Vilka är dina styrkor och hur kan du bli bättre på att fokusera och utveckla dessa? Du jobbar med ditt självförtroende, din självkänsla och självbild. Vilka beteenden har du – hjälper de dig att nå dina mål eller är det något du behöver förändra?

* Att leda medarbetare

Hur får du som ledare dina medarbetare att växa? Vi arbetar igenom olika ledaregenskaper och hur du kan utveckla och använda dem i olika situationer.

* Min fortsatta utveckling

Här säkerställer du att du håller i det du påbörjat och tränat på i ledarutvecklingsprogrammet, för att du ska fortsätta att utveckla dig. Du vet nu vilka dina styrkor är och hur du kan fortsätta att förstärka dem. När du håller i detta kommer du att vara en bättre ledare både i jobbet och privat.

Vi erbjuder också

 • Coachning
 • Mentorskap
 • PersonProfilAnalyser (DISC) – workshops och analyser

Utveckling ledningsgrupper

Mål

 • Tydliggöra ledningsgruppens roll och ansvar
 • Skapa samsyn och genomförandekraft i ledningsgruppen
 • Stärka samarbetet och ledningsgruppen som team

Innehåll

 • Företagets vision och mål
 • SWOT analys
 • Ledningsgruppens roll och ansvar
 • Ledaregenskaper
 • Arbetsformer
 • Uppföljning
 • Teamövningar

Upplägg

Två alternativt fyra möten hel- eller halvdag- skräddarsys utifrån företagets behov.

Utveckling

Organisation

Verksamhet

Affär

 • För er som vill utveckla organisationen, verksamheten eller affärerna
 • Upplägg, struktur, förslag och åtgärder utifrån företagets och verksamhetens behov

Utveckling

Styrelser

Förtroendevalda

Mål

 • Skapa samsyn i styrelsen avseende strategiska frågor
 • Stärka samarbetet och styrelsen som team
 • Tydliggöra styrelsens roll och ansvar samt gränsdragning mot det operativa ansvaret

Innehåll

 • Vision och mål
 • SWOT analys
 • Prioriteringar och planer
 • Strategi
 • Styrelsens roll och ansvar
 • Kommunikation internt och externt
 • Uppföljning och utvärdering

Upplägg

Två alternativt fyra möten hel- eller halvdag- skräddarsys utifrån behov.

Övrigt

Styrelseutvärdering

Vi genomför utvärdering av styrelsens arbete, analyser och presentationer

Utveckling

Medarbetare

Kurser/seminarier

PersonProfilAnalyser

Medarbetare

Delaktiga, engagerade och ansvarstagande medarbetare, på individ och gruppnivå, är förutsättningar för att företaget ska nå sina mål. Ett bra medarbetarskap innebär att alla medarbetare förstår sitt uppdrag och sitt ansvar. Det innebär också att alla vet hur de ska bidra till både resultatet samt egen och andras arbetssituation.

I programmet arbetar vi med utveckling hos varje medarbetare och hur teamet kan utvecklas och bidra till att företaget når sina mål.

Upplägg

Två möten hel- eller halvdag, skräddarsys utifrån företagets behov.

Övrigt

 • Medarbetarundersökningar
 • Korta kurser/seminarier- ex mål och planer, tid och prioriteringar
 • PersonProfilAnalyser (DISC) -Analyser och arbetsmöten
 • Teamutveckling
 • Annat utifrån kundens behov

Varför KRAFT Ledarutveckling?

 • Erfarenhetsbaserat ledarskap
 • Träning för hållbart och långsiktigt ledarskap
 • Träning genom att göra i den egna vardagen för att verkligen få utveckling
 • Träning över tid
 • Kombination träning, teori, erfarenhetsutbyte och att göra​​