Ledarutveckling för företagare utan anställda

Vägen Upp är ett träningsprogram för dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap, resultatet i din verksamhet och växa som ledare och människa. Vi ger dig struktur och verktyg som hjälper dig att nå dit du vill!

Vi träffas en gång i månaden vid fem tillfällen. Vi arbetar med teori och reflektion i grupp vilket ger dig både erfarenhetsutbyte med andra och ett nätverk. Det ingår även individuella möten med fokus på dina egna mål och handlingsplaner. Mellan varje möte arbetar du med egna uppgifter för att nå dina mål.

Programmets innehåll:

  • Möte 1: Person Profil Analys (DISC) – du får din egen profil och vid mötet arbetar vi igenom hur man kan dra nytta av att veta mer om sig själv och hur andra kan uppfatta en. Vi går också igenom hur man kan använda sina styrkor för att nå dit jag vill både privat och i mitt företag. Vi går igenom hur du kan utveckla ditt sätt att kommunicera och stärka ditt personliga varumärke
  • Möte 2: Framgångsrikt ledarskap
  • Möte 3: Inre ledarskapet – självförtroende, självkänsla, själbild, attityder
  • Möte 4: Målorientering – sätta mål – genomföra – nå målen
  • Möte 5: Handlingsplan – prioritering – hur får jag tid att göra det jag vill