Om oss

Inga-Lill Holmgren och Marianne Aava

Erfarenheter

 • Över 40 års gemensam ledar-/chefserfarenhet för olika grupper chefer, specialister och generalister på olika nivåer
 • Verksamhetsutveckling
 • Ledningsgruppsarbete
 • Styrelseuppdrag i näringslivet, organisationer och idrotten
 • Mentorskap
 • Ledarutveckling och personlig utveckling
 • Ubildning av förtroendevalda på olika nivåer
 • Certifierade ledarutvecklare
 • Certifierad PersonProfilAnalyser (DISC), Thomas International

Vår långa erfarenhet av ledarskap, utveckling och utbildningar gör att vi arbetar med tydliga mål och struktur som gör att våra kunder får tydliga resultat och genom prioritering tid att göra det man verkligen vill.

 • K – Konkret
 • R – Resultat
 • A – Ansvar
 • F – Framåt
 • T – Tydligt

Inga-Lill Holmgren, tel 070-65 428 65

Marianne Aava, tel 070-52 343 32

kraft@kraftledarutveckling.se

 

Kraft ledarutveckling.