Ledningsgrupputveckling

Person Profil Analyser – workshops och analyser (DISC)

Ledningsgruppsutveckling – exempel på innehåll:

 • Ledningsgruppsutveckling skräddarsys efter behov och kan genomföras som endagars träningstillfällen eller som block med flera dagar med en tid mellan träffarna med individuella uppgifter att genomföra för bäst effekt.
 • Kommunikation för ledare
 • Målarbete –> sätta mål – hålla fokus – nå målen – handlingsplaner
 • Du som ledare och förebild
 • Teamet/teamutveckling
 • Tidsanvändning – använda tiden till rätt saker – prioritering – effektivitet – balans
 • Förändringsledning
 • Motivation
 • Konflikter
 • Attityder – vad hjälper mig att nå mina mål – finns det något jag behöver förändra för att nå dit jag vill
 • Annat utifrån kundens behov -> ex att fatta beslut, bli bättre på att genomföra, delegera, kommunicera, lyssna, initiativförmåga

Inga-Lill Holmgren och Marianne Aava

 • Över 40 års gemensam egen ledar- och chefserfarenhet för olika grupper av både chefer, specialister och Generalister på olika nivåer
 • Lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • Ett flertal olika styrelseuppdrag, både i näringslivet, organisationer och inom idrotten
 • Stor erfarenhet av mentorskap
 • Stor erfarenhet av ledarutveckling och personlig utveckling
 • Certifierade ledarutvecklare
 • Certifierad Person Profil Analyser (DISC), Thomas International

Inga-Lill Holmgren, inga-lill@kraftledarutveckling.se, tel 070-65 428 65 Marianne Aava, marianne@kraftledarutveckling.se, tel 070-52 343 32